Kontakt ogólny

SKY ESTATE Sp. z o.o.

ul. Krucza 16/22

00-526 Warszawa

tel.: +48 22 434 24 79

tel :+48 22 434 24 09

mail: biuro@skyestate.pl

Dział wynajmu

Anna Krzywacka - Dobrzyńska
Dyrektor ds. Wynajmu

+48 22 434 24 40
+48 502 196 777

Dział wynajmu

Monika Płatek
Specjalista ds. Wynajmu

+48 22 434 24 80
+48 510 105 259

Dział wynajmu

Dział wynajmu

+48 502 196 777
+48 510 105 259

Biuro zarządu

Anna Adamczyk
Dyrektor Biura Zarządu

Kamila Karczewska - Kocur
Asystentka Zarządu

+48 507 141 762
+48 502 200 089

Centrum Biurowe Bipromasz

Małgorzata Łuczak
Administracja


+ 48 502 426 803

e-mail:
malgorzata.luczak@skyestate.pl

Centrum Biurowe Krucza

Paulina Socha
Administracja


+48 504 988 649

e-mail:
paulina.socha@skyestate.pl

Centrum Biurowe Organika

Natalia Ziętek
Administracja


+48 502 277 777

e-mail:
natalia.zietek@skyestate.pl

Centrum Biurowe Żurawia

Natalia Ziętek
Administracja


+48 502 277 777

e-mail:
natalia.zietek@skyestate.pl

Centrum Biurowe Biprodrzew

Beata Kujawa - Kotańska
Administracja


+48 519 155 760

e-mail:
beata.kotanska@skyestate.pl

Twoje biuro w samym
centrum miasta

Nasze nieruchomości