General contact

SKY ESTATE Sp. z o.o.

ul. Krucza 16/22

00-526 Warszawa

tel.: +48 22 434 24 79

tel :+48 22 434 24 09

mail: biuro@skyestate.pl

Rental department

Anna Krzywacka - Dobrzyńska
Leasing Director

+48 22 434 24 40
+48 502 196 777

Rental department

Monika Płatek
Leasing Manager

+48 22 434 24 80
+48 510 105 259

Rental department

Rental department

+48 502 196 777
+48 510 105 259

Administration office

Anna Adamczyk
Director of the Management Board Office

Kamila Karczewska - Kocur
Board Assistant

+48 507 141 762
+48 502 200 089

Centrum Biurowe Bipromasz

Małgorzata Łuczak
Administracja

+ 48 502 426 803

e-mail:
malgorzata.luczak@skyestate.pl

Centrum Biurowe Krucza

Weronika Dawidzka
Administracja

+48 504 988 649

e-mail:
weronika.dawidzka@skyestate.pl

Centrum Biurowe Organika

Magdalena Kasprzak
Administracja

+48 502 277 777

e-mail:
magdalena.kasprzak@skyestate.pl

Centrum Biurowe Żurawia

Magdalena Kasprzak
Administracja

+48 502 277 777

e-mail:
magdalena.kasprzak@skyestate.pl

Centrum Biurowe Biprodrzew

Beata Kujawa - Kotańska
Administracja

+48 519 155 760

e-mail:
beata.kotanska@skyestate.pl

Your office in the same
city ​​center

Our real estate