ZIPW – Floor 5

ZWIP_P5

Legend:

Occupied rooms

Free rooms

Wkrótce wolne pomieszczenia

Lift

Staircase