ZIPW – Floor 1

1

Legend:

Occupied rooms

Free rooms

Wkrótce wolne pomieszczenia

Lift

Staircase