Analityk Działu Wynajmu

Sky Estate Sp. z o.o. – właściciel prestiżowych nieruchomości w ścisłym centrum Warszawy poszukuje osoby na stanowisko:
Analityk Działu Wynajmu

Zakres obowiązków:
• Tworzenie analiz opłacalności inwestycji w nieruchomości.
• Raportowanie o przychodach spółki do Zarządu.
• Praca w systemie komputerowym SAP Business One oraz w środowisku MS Office.
• Tworzenie prognoz ekonomicznych, np. Due Dilligence i Cash Flow.
• Tworzenie, analiza oraz codzienne wprowadzanie zmian do tabel czynszowych.
• Analiza obecnie prowadzonych przedsięwzięć pod kątem ich efektywności finansowej.
• Badanie rentowności poszczególnych produktów i jednostek organizacyjnych firmy.
• Bieżące raportowanie wyników pracy Działu Wynajmu.
• Współpraca z innymi działami, w szczególności z działem księgowości.
• Weryfikacja istniejących kontraktów pod kątem kończących się umów najmu, renegocjacje warunków dalszej współpracy oraz budowanie trwałych i pozytywnych relacji z Najemcami.
• Wsparcie Działu Wynajmu w codziennych obowiązkach tj. przygotowywanie ofert, prezentacji, zestawień oraz innych dokumentów związanych z wynajmem w tym umów najmu, aneksów i załączników, aktualizowanie tabel związanych z wynajmem.

Wymagania:
• Dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności Excel.
• Łatwość nauki i pracy w systemach komputerowych tj. np. SAP.
• Umiejętność samodzielnego tworzenia raportów.
• Umiejętności negocjacyjne, wysokie zdolności interpersonalne, dobra organizacja pracy, samodzielność.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• Doświadczenie w branży nieruchomości będzie dodatkowym atutem.
• Wykształcenie wyższe.

Oferujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
• Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
• Szkolenie i pracę w systemie SAP Business One.
• Opieka medyczna – Medicover, karta Multisport, ubezpieczenie na życie.
• Możliwość rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, szkoleń.
• Pracę w kreatywnym i zgranym zespole ludzi.
• Dogodną lokalizację biura – Warszawa Śródmieście.

Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Sky Estate Sp. z .o.o, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa (dalej jako „Administrator” lub po prostu „my”).

Cel i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu prowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zgodnie z tymi przepisami musisz nam podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Natomiast inne dane osobowe (np. numer telefonu, adres email, zdjęcie zawierające Twój wizerunek, zainteresowania) będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach będą zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia) konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy, § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez 6 miesięcy, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi rekrutacji personelu oraz dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Twoje prawa

Przysługują ci następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

Wróć do aktualności